Benito Walker

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Benito Walker

Over Benito

21 jaar

Student

Wat drijft mij?

Laat ik vooropstellen dat ik van Nederland een inclusiever land wil maken. Dit houdt in dan iedereen kan zijn wie hij is, niet alleen op papier, maar juist ook in de praktijk. Iedereen moet zijn eigen mening kunnen uitdragen en zijn gevoel kunnen uitspreken. Uiteindelijk gaat het om rekening houden met elkaar, de aarde en toekomstige generaties.

Welk verschil maak ik?

Er moet een toekomstvisie gevormd worden. Met nieuwe inzichten en nieuwe plannen. Jongeren hebben het idee dat ze worden vergeten. De politiek roept op tot revolutie. Hoe beter deze revolutie in te vullen dan als minister van de nieuwe economie? Ik wil in gesprek met alle partijen. Een open gesprek. Een debat wellicht. Over een nieuwe koers.

Wordt dit jouw minister?