Edward Looyé

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Edward Looyé

Over Edward

57 jaar

Omgevingsmanager

Wat drijft mij?

Zorg om de afbrokkeling van essentiële systemen om de aarde leefbaar te houden voor mens, flora en fauna. Maar ook de gouden kansen te willen benutten om met elkaar een Nieuwe Economie vorm te geven, die inclusief, eerlijk en duurzaam is. En die niet accepteert, dat lasten worden afgewenteld op mensen, het milieu, en derden zonder economische macht.

Welk verschil maak ik?

We weten wat nodig is om het tij te keren; er zijn voldoende plannen gemaakt om nú aan het werk te gaan, genoeg bestuurders hebben samenwerkingsovereenkomsten getekend; rechters die vaststelden dat actie afdwingbaar is. Kortom, boter bij de vis en aan tafel! Aan tafel bij de kabinetsformatie. Bij de G100 bedrijven in Nederland. Bij de lobbyclubs.

Wordt dit jouw minister?