Erik Verpaalen

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Erik Verpaalen

Over Erik

78 jaar

Verantwoordelijk ervaren burger, weet veel praktische oplossingen

Wat drijft mij?

Doet: activiteit en praktische invloed van burgers op alle fronten vergroten. Hun duurzame belang en nog meer dat van hun (klein)kinderen moet duidelijk blijvend zichtbaar zijn. Niet alles overlaten aan overheid, industrie, kennisinstituten. Geen monopolies en uitsluitingen: voor mijloenen letterlijk belanghebbenden is dit levensnoodzaak.

Welk verschil maak ik?

1. Nieuwe wegen en kansen, ook samenwerking, zoeken en openen. 2. Zo praktisch, zorgvuldig en kritisch als nu maar mogelijk is. 3. Niet blijven steken in achterhaalde traditie en ouwe meuk. 4. Altijd open en duidelijk verantwoorden: waarom, waarvoor, wat eerst, hoe, voor wie, met wie.

Wordt dit jouw minister?