Fons Burger

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Fons Burger

Over Fons

71 jaar

Sogoodtowear Cooperatie

Voorzitter bestuur

Wat drijft mij?

Nederland kan een voorbeeldfunctie geven hoe een dichtbevolkt land met alle grote wereldproblemen aan haar voordeur, het verschil kan maken. Er moeten op zeer korte termijn radicale verandering komen om het schip te keren. Ik ga voor een circulaire maatschappij met een eerlijk belastingstelsel en solidariteit als standaard. Geen compromissen.

Welk verschil maak ik?

Invoering van het basisloon. Gratis openbaar vervoer, zorg en onderwijs. Aanpak private huurwoningmarkt. Milieu- en grondstoffenbelasting. Belasting op kapitaal in plaats van arbeid. Progressieve vermogens- en erfbelasting. Stimuleren van nieuwe bedrijfsvormen met de juiste MVO instelling.

Wordt dit jouw minister?