Jan Jaap Folmer

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Jan Jaap Folmer

Over Jan Jaap

58 jaar

Upp! UpCycling Plastic

Chief Upp!

Wat drijft mij?

We moeten van winst-gedreven economie naar een betekenis-economie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, van lineair naar circulair en dat allemaal op een inclusieve manier. De economie moet omgebouwd worden. En met urgentie, want het is al vijf voor twaalf geweest. Die verbouwing die móet. En ik wil hem aanvoeren.

Welk verschil maak ik?

Ik wil het draagvalk voor de transitie vergroten onder meer door de transitie te faciliteren en mogelijk te maken voor álle bedrijven en werknemers. Inclusiviteit. Veel minder belasting op arbeid en veel meer op grondstoffen en vervuiling en CO2. Ik wil ketens korter maken en zoveel mogelijk lokaal sluiten. Kansen voor iedereen in Nederland.

Wordt dit jouw minister?