Pals Brust

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Pals Brust

Over Pals

63 jaar

UPSET textiles

CEO/CO-founder

Wat drijft mij?

Een zelfde urgentie en overlevingsstrategie te creëren voor de circulaire economie die nu voor de lineaire economie wordt gehanteerd om de Covid crisis te overleven. Geen lange termijn doelstellingen , schaarse bronnen, uitputting van de aarde , uitstoot , een leefklimaat onder druk vraagt nù actie voor onszelf en de generaties die na ons komen.

Welk verschil maak ik?

Concrete actiepunten, lage BTW tarieven voor circulaire producten, implementatie 'true costing' systematiek om uiteindelijk alle consumenten een verantwoorde keuze te kunnen laten maken (en niet alleen 'de happy few') waardoor schaalbaarheid en impact reëele opties worden en gebruik van schaarse 'virgin' grondstoffen tot een minimum beperkt!

Wordt dit jouw minister?