Sebastiaan Wolswinkel

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Sebastiaan Wolswinkel

Over Sebastiaan

29 jaar

Ik werk aan verscheidene politiek geörienteerde projecten

Wat drijft mij?

Ons huidig economisch systeem is vastgeroest en vormt een gevaar voor zelfs de nabije toekomst. De minister van de nieuwe economie moet iemand zijn die niet alleen in staat is onbekrompen en creatief te denken, maar ook iemand die de structurele drempels voor systeemverandering durft te erkennen. Behalve visie is ook een 'theory of change' nodig.

Welk verschil maak ik?

Mijn priorieiten zijn: (1) democratiseren van de economie, (2) bewerkstelligen van de doelen in het Terlouwmanifest, (3) terugdringen van schuld als mechanisme om loonslavernij af te dwingen en (4) werk in de bio-industrie vervangen door werk dat goed loont, geen subsidie behoeft, en niet zorgt voor leed en gevangenschap van miljoenen individuen.

Wordt dit jouw minister?