Wolter van der Vlist

Wordt dit de nieuwe minister van nieuwe economie?

Wolter van der Vlist

Over Wolter

46 jaar

Dienst justitiële inrichtingen

maatschappelijk verantwoord

Wat drijft mij?

Een samenleving die rekening houdt met de grenzen van de aarde én de sociale ondergrens niet overgaat - anders gezegd: binnen de social and planetary bounderies van de Doughnut economy blijft - is een veilige samenleving. Die veiligheid is onderdeel van het werk van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Welk verschil maak ik?

Door met mensen (medewerkers, burgers, waaronder ook gedetineerden) de belangrijke vraagstukken te bespreken en oplossingen te bedenken. Met alle partijen aan tafel. Samen werken aan een houdbare samenleving. En eerlijk over de pijn die de transitie ook kost.

Wordt dit jouw minister?